A gyűjtés szabályai

Mit kell gyűjteni?

A Reál és ReálPONT üzletekben kapható Reál termékek csomagolásán található „Forgalmazza: Reál Hungária Élelmiszer Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 6. vagy 1097 Bp. Könyves K. krt. 12-14. vagy H-2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.) és társult vállalkozásai” feliratot (a továbbiakban cégszöveg). Vannak nem Reál néven futó termékek, amiken szintén megtalálható a fenti cégszöveg (Pl. HÁRS, Melody, Welsenburg, stb.). Ezeken a termékeken található cégszöveg is elfogadható és gyűjthető. Fontos, hogy kizárólag a kereskedelmi forgalomban vásárolt termékek csomagolóanyagán található forgalmazói feliratok gyűjtése elfogadott.

A Reál székhelye költözés miatt megváltozott. Ezért egyes termékeken előfordulhat a régi cím (Könyves Kálmán krt., Kondorosi út 6.), míg másokon az új cím is (Rozália park 5-7.). Mind a három címmel ellátott termék részt vesz a játékban.

Hogyan kell gyűjteni?

A termékek csomagolóanyagából, címkéjéből, dobozából a fenti cégszöveget ki kell vágni, tehát a teljes csomagolás gyűjtése nem elfogadott. A kivágott cégszövegnek tisztának, száraznak és higiénikusnak kell lennie, ellenkező esetben a pályázatot a bizottság nem fogadja el érvényesnek.

Csoportosítás

A cégszövegeket – az átszámolást megkönnyítendő – százasával kötegelve, jól elkülöníthető módon kell gyűjteni (pl. gemkapoccsal vagy gumival összefogva). (Ha pl. 2536 db cégszöveg gyűlik össze, akkor 25 db százas csoportot kell képezni, illetve a maradék 36 db-ot külön kell csoportosítani.) Az így összegyűlt csoportokat osztályonként egy borítékban, vagy karton dobozban, a kitöltött pályázat átadó adatlapot mellékelve kell leadni. Az ömlesztve gyűjtött cégszövegeket a bizottság nem fogadja el érvényesnek. Ugyanígy a pályázat átadó adatlap hiánya is értelemszerűen kizáró tényező. Amennyiben egy intézményben több osztály is pályázik, úgy lehetőség szerint az egyes osztályok elkülönített pályázatait intézményileg egységesen kérjük kezelni!

Érdemes a Pályázat átadó adatlapból egy másolatot megtartani.

Pályázatok leadása

A szakszerűen összegyűjtött cégszövegeket a pontosan kitöltött Pályázat átadó adatlappal együtt legkésőbb 2017. december 22-ig kell eljuttatni a Reál Hungária Élelmiszer Kft. 1116 Budapest, Kondorosi út 6. címre. Az átadás történhet postai úton, személyesen, megbízott által, futárral, stb, a lényeg, hogy 2017. december 22-ig beérkezzen. A késve érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A pályázatok határidőre történő eljuttatása a megadott címre a nevező osztályok feladata. A be nem érkező pályázatokért (postai kézbesítés késedelme, vagy elmaradása, rossz címre történő kézbesítés, stb.) a Reál semmilyen felelősséget nem vállal.